Biblioteka Qytet Studentit një pasuri me 9 mijë libra!

Qytet student ka një bibliotekë shumë të pasur pasi gjithsej në të numërohen 9 mijë e 166 libra.Koleksione të pafundme të ndara në rafte sipas fushave të caktuara përbëjnë pasurinë e kësaj biblioteke thotë përgjegjesja e bibliotekës..Në bibliotekë mund të gjesh libra që nga filozofia,psikologjia,letërsia,historia,shkencat e tjera etj.Librat janë të aksesueshëm nga të gjithë studentët…